Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.05.2016
9.00 - cca 16.00
    —
16110

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají změny v osobě věřitele nebo dlužníka závazku. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • forma změny v osobě věřitele či dlužníka (u závazků – povinně – vzniklých písemně apod.)
 • postoupení pohledávky / souboru pohledávek
  • které pohledávky (ne)lze postoupit
  • specifické modality postoupení
  • dohoda o postoupení, její náležitosti a vady (neurčitost, omyl, neexistence postupované pohledávky aj.)
  • právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
  • bona fide nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
  • postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
  • uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
  • odstoupení / změna / výpověď / zrušení smlouvy po postoupení
  • odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
  • subrogace, výkup pohledávek
  • další praktické otázky
 • postoupení smlouvy
 • převzetí dluhu / převzetí dluhu s jistotou
 • přistoupení k dluhu / převzetí majetku
 • prodej / pacht závodu, přeměna právnické osoby (s důrazem na ochranu věřitelů)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit