Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.02.2016
9.00 - cca 16.30
    —
15319

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Nový občanský zákoník zásadně změnil právní úpravu náhrady škody / nemajetkové újmy. Cílem semináře je podrobně vyložit změny, které rekodifikace přinesla v této oblasti a které mají dopady do právní praxe podnikatelů. Podrobně se bude věnovat (před)smluvní odpovědnosti, ale také vybraným skutkovým podstatám typickým pro podnikání. Lektor upozorní na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastíní jejich možná řešení, i na pozadí komparace s unijní či zahraničními úpravami, z nichž zákonodárce čerpal při tvorbě textu nového zákoníku. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • relevantní obecné otázky
  • pojetí škody / újmy / škody na věci / ušlého zisku, předvídatelnost škody
  • objektivní vs. subjektivní odpovědnost
  • příčinná souvislost
  • rozsah a způsob náhrady
  • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
  • promlčení práva na náhradu škody / újmy
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost
  • vymezení, předpoklady, důsledky
  • čistě majetková újma v podnikání (reiner Vermögensschaden, pure economic loss) a její náhrada
  • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
  • náhrada škody způsobené osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svých povinností (subdodavatelem)
 • podrobně ke škodě způsobené
  • nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
  • vadou výrobku (product liability)
  • věcí použitou při plnění závazku
  • provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
  • informací či radou

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit