Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku s důrazem na aktuální judikaturu

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.11.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15291

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře určeného pro omezený počet posluchačů je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak efektivně a správně (zne)využít směnku (blankosměnku) jako nástroj zajištění pohledávek a jak se proti tomu bránit (při vystavování směnky i v rámci námitkového řízení). Výklad bude doplněn o rozbor aktuální rozhodovací praxe českých soudů, zejména podstatných náležitostí směnek, námitek v rámci směnečného řízení, převodů směnek, směnečného rukojemství, ale i jiných oblastí směnečného práva.

Seminář je určen všem, kteří v praxi používají či mají zájem používat směnky (blankosměnky) jako zajišťovací instituty, případně mají směnku (blankosměnku) podepsat jako směneční dlužníci, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře:

 • Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“?
 • Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro věřitele/dlužníka) – podstatné náležitosti směnky pohledem aktuální judikatury včetně poukázání na kontradiktornost rozhodovací praxe českých soudů a některá kontroverzní rozhodnutí (je neplatná směnka, když na směnce chybí některý zákonem stanovený údaj?) s rozborem různých možností využití směnečných doložek (jejich přínosy)
 • Lze zhojit neplatnost směnky? Co dělat s neplatnou směnkou?
 • Jak poznat neplatnou směnku na rozdíl od blankosměnky?
 • Význam změn textu směnky a škrtání údajů ve směnce
 • Použití rámečků ve směnce a důsledky podle aktuální judikatury
 • Převody směnek – doporučení pro věřitele/dlužníky
 • Směnka jako prostředek zajištění (či znásobení) smluvních závazků (jak se může dlužník ochránit před podpisem takové směnky a jak může věřitel posílit svoje již tak silné postavení?).
 • Směnky u spotřebitelských úvěrů
 • Blankosměnka (biancosměnka) a možnosti jejího využití (zneužití) – jak co nejlépe formulovat dohodu o vyplnění blankosměnky (z pohledu dlužníka/ z pohledu věřitele). Nesprávné vyplnění blankosměnky – důsledky pro dlužníka i věřitele, jak moc a od jakých náležitostí ve vztahu k vyplňovacímu oprávnění se může věřitel odchýlit? Jak správně postavit námitky dlužníka?
 • Jak úspěšně zažalovat směnečného dlužníka vs. jak se úspěšně ubránit směnečnému platebnímu rozkazu (námitky směnečných dlužníků proti směnečnému platebnímu rozkazu a pravděpodobnost jejich úspěchu – podrobný přehled, jejich výklad včetně aktuální judikatury)
 • Promlčení a zánik práv ze směnky
 • Jak lze „znovu získat“ práva ze zničené či ztracené směnky?
 • Celkově možnosti ochrany směnečného dlužníka a zlepšení postavení směnečného věřitele
 • Specifika směnečného řízení
 • Směnka a nový občanský zákoník
 • vše doplněno o aktuální judikaturu českých soudů (včetně Ústavního soudu ČR)
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit