Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek: „Krok za krokem a prakticky“

Obchodní, občanské a autorské právo, Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15215

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Vysoce interaktivní seminář se bude zaměřovat na praktické řešení konkrétních problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu povinností všech účastníků zadávacích řízení, tj. jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky. Výklad bude zaměřen především na vysvětlení sporných pravidel vyplývajících pro zadavatele ze zákona o veřejných zakázkách, na povinnosti zadavatelů, na možnosti obrany dodavatelů a na důsledky chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva. Formou a obsahem půjde o výklad určený jak začátečníkům v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak těm, kdo se v této oblasti orientují, avšak dosud nenalezli na své otázky týkající se aplikace zákona o veřejných zakázkách dostatečné odpovědi.

Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací praxe.

Základní tématické okruhy:

 • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
 • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
 • Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení
 • Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů, kteří se stávají zadavateli ad hoc
 • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů
 • Druhy zadávacích řízení a základní pravidla
 • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
 • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
 • Námitkové řízení před zadavatelem – pravidla a chyby
 • Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
 • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit