Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek - rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové situace k otázkám:
kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů

Obchodní, občanské a autorské právo, Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.10.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15218

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Interaktivní seminář je součástí zcela nového cyklu volně na sebe navazujících tematických seminářů pořádaných 22. září 2015, 20. října 2015 a 24. listopadu 2015. Výklad a diskuse se zaměří na praktický rozbor aktuální rozhodovací praxe v České republice a na úrovni Soudního dvora Evropské unie a na řešení sporných výkladových a aplikačních otázek každodenní reality zadávání veřejných zakázek týkajících se především problematiky:

  • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace dodavatelů, limitů zadavatelů v případech jednotlivých kvalifikačních předpokladů, doby a způsobu prokazování splnění kvalifikace a důsledků nesplnění
  • přiměřenosti požadavků na prokázání kvalifikace, jejích promítnutí do smluvních podmínek a jejich vymáhání v průběhu zadávacího řízení a po jeho skončení (po uzavření smlouvy)
  • prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, subdodavatelských smluv z pohledu práva zakázkového i práva závazkového a postavení subdodavatelů v průběhu zadávacích řízení a po uzavření smlouvy
  • výjimek z povinností zadavatelů při uzavírání smluv na veřejné zakázky s dodavateli v postavení in-house dodavatelů

Cílem semináře je usnadnit orientaci v problematice zadávání veřejných zakázek a pomoci při řešení konkrétních praktických problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu povinností všech účastníků zadávacích řízení, tj. jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací praxe. Zvolený model semináře umožní na úvodní výklad k jednotlivým dílčím podtématům navázat modelovými postřehy z praxe, dotazy účastníků a dostatečnou diskusí, v rámci které se předpokládá širší rozbor problematiky a řešení souvisejících otázek. Seminář bude koncipován tak, aby diskuse byla prospěšná jak těm, kdo se touto problematikou zabývají delší dobu a hledají odpovědi na své „top otázky“, tak těm, kdo se v této problematice teprve začínají orientovat.

Na tento seminář volně navazuje seminář ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK, MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA, KOMUNIKACE ZADAVATELE A DODAVATELE (NEJEN) V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ZMĚNY SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU (proběhne 24. listopadu) a předchází mu seminář na téma ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JEHO VYMEZOVÁNÍ, DĚLENÍ A SLUČOVÁNÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DODATEČNÁ PLNĚNÍ A PODMÍNKY JEDNACÍCH ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (v termínu 22. září).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit