Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.03.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15146

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář se komplexně zaměří na praktické aspekty výkladu zákona o veřejných zakázkách v těch částech, které zasahuje jeho novelizace, jejíž účinnost nastane v nejbližších dnech (novelu podepsal prezident republiky 24. února 2015), a na rozbor rozhodovací praxe použitelné na takto novelizovanou právní úpravu.

Diskuse by měla ve světle novelizované právní úpravy odpovědět především na otázky stanovení dílčích hodnotících kritérií včetně tzv. kritérií subjektivních, na problémy zadávání tzv. víceprací, na pravidla postupu zadavatelů v případě podání jediné nabídky a při opakovaných zadávacích řízeních na stejný předmět veřejné zakázky. Podrobná pozornost bude také věnována zásadním změnám v přezkumné činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z předpokládaného programu semináře:

  • Objektivní a subjektivní dílčí hodnotící kritéria, pravidla jejich použití a jejich vztah k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace
  • Povinnosti zadavatele ve vztahu k hodnocení nabídek
  • Opakovaná zadávací řízení na týž předmět veřejné zakázky, postupy zadavatelů při podání jediné nabídky
  • Výjimky z otevřených zadávacích postupů zadavatelů, použití jednacího řízení bez uveřejnění a praktické otázky tzv. víceprací
  • Pravidla obrany dodavatelů a specifika obrany dodavatelů v případě jednacích řízení bez uveřejnění
  • Pravidla řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Přístup k listinám založeným v dokumentaci o veřejné zakázce, ochrana informací poskytnutých v zadávacím řízení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit