Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.05.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15145

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář se zaměří na specifika uzavírání smluv na plnění, která jsou veřejnými zakázkami, z pohledu zákona o veřejných zakázkách a nového občanského zákoníku. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými fázemi kontraktace smluv na veřejné zakázky, se specifickými instituty a jejich využitelností v praxi, s povinnými i s obecně doporučovanými kroky zadavatelů v postavení „obchodníků“ a s možnostmi vzájemné ochrany zadavatelů a dodavatelů.

Seminář je určen zástupcům podnikatelské veřejnosti i veřejné správy, advokátům a jiným právníkům specializujícím se na problematiku uzavírání smluv ve veřejných zakázkách, podnikovým právníkům a managementu významných hráčů na trhu, studentům postgraduálních studijních oborů právnických a ekonomických vysokých škol a odborné právnické i neprávnické veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Vymezení typů plnění, která jsou veřejnou zakázkou, administrativní a organizační zajištění procesu kontraktace, rizika správních deliktů zadavatelů a dodavatelů (rizika veřejnoprávní) a rizika spojená s vymáháním smluvených podmínek (rizika soukromoprávní)
  • Podnikatel – zadavatel a podnikatel - dodavatel, vzájemný vztah účastníků kontraktace a jeho promítnutí do zadávacích podmínek a do podmínek smlouvy
  • Smluvní typy v oblasti veřejných zakázek
  • Požadavky zadavatele v průběhu zadávacího řízení a jejich dopad do obchodních podmínek obsažených ve smlouvě
  • Předsmluvní odpovědnost zadavatele a dodavatele
  • Uveřejňovací povinnosti v souvislosti se zadávacím řízením a důvěrnost informací
  • Povinný procesní postup před a při uzavírání smlouvy, kvalifikační požadavky, jejich stanovení, prokazování a posuzování, hodnotící kritéria, proces hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky
  • Kontraktační povinnost zadavatele a dodavatele v postavení vítězného uchazeče, vzájemná součinnost při podpisu smlouvy
  • Změny obchodních podmínek v období od zahájení zadávacího řízení do uzavření smlouvy a změny smluv po jejím uzavření
  • Související kontrakty a subdodavatelské smlouvy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit