Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní společnosti po rekodifikaci - povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.02.2015
9.00 - cca 17.00
    —
15002

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Revoluci přinesly v úpravě povinností členů orgánů, společníků či akcionářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Cílem semináře je podat přehled o těchto změnách, představit výkladové problémy, které se s nimi pojí, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení z dotčené oblasti a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti
  • modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře
  • nové pravidlo podnikatelského úsudku
  • širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení
  • možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy
  • nové důsledky porušení povinné péče (povinnost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce)
  • nová úprava ručení člena orgánu za dluhy společnosti
  • odpovědnost za nedostatečné odvracení hrozícího úpadku
  • faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence
  • postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce v tomto členství
 • nové koncernové právo
  • vlivná, ovládající, řídící osoba
  • nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
  • diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce
  • povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit