Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změna závazku v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.04.2015
9.00 - cca 16.30
    —
15008

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české závazkové právo. Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou změny závazku a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • několik doplňujících aktuálních poznámek k přetrvávajícím nejasnostem ohledně přechodných ustanovení k novému smluvnímu právu ve vztahu ke změně závazku
 • změna účastníka závazku
  • postoupení pohledávky / souboru pohledávek
  • subrogace, výkup pohledávek
  • postoupení smlouvy
  • převzetí dluhu
  • přistoupení k dluhu / převzetí majetku
  • prodej / pacht závodu, přeměna právnické osoby (s důrazem na ochranu věřitelů)
 • dohoda o změně obsahu
  • forma (kdy písemná a jak naplnit)
  • privativní novace
  • dohoda o narovnání
  • kumulativní novace
  • změna obsahu závazku
 • zákonná změna obsahu
  • prodlení dlužníka / věřitele
  • vady plnění
  • podstatná změna okolností

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit