Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.04.2015
9.00 - cca 16.30
    —
15007

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou kupní smlouvy v jejích obligačních i věcněprávních souvislostech a jejími praktickými i výkladovými úskalími. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek
 • kupní smlouva vs. smlouva o dílo aneb kdy jde o který smluvní typ (problémy s montáží či s koupí věci, která má být teprve vyrobena)
 • forma a uzavírání kupní smlouvy
 • možná obecná omezení obsahu kupní smlouvy (ochrana spotřebitele / slabší strany, adhesní smlouvy, lichva, neúměrné zkrácení)
 • změny v obligační úpravě kupní smlouvy
 • specifika mobiliární koupě
 • specifika koupě nemovitosti
 • prodej zboží v obchodě
 • vedlejší ujednání v kupní smlouvě
 • koupě závodu
 • směna
 • nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy (včetně nabytí od osoby neoprávněné)
 • přechod dluhů / přistoupení k dluhům s kupovanou věcí
 • odpovědnost za vady
 • zvláštnosti komisionářské koupě / koupě svěřenským správcem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit