Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva v novém občanském zákoníku - vznik, platnost, účinnost a obsah

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.08.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14295

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl účastníky podrobně provést hlavními změnami, které se týkají uzavírání, existence, platnosti, účinnosti a obsahu smluv, a četnými výhodami i výkladovými úskalími, jež plynou z nové právní úpravy.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • smlouva jako právní jednání
  • forma smlouvy (kdy povinně písemná forma a jak naplnit)
  • zdánlivá smlouva a její význam / důsledky v právu
  • relativně / absolutně neplatná smlouva
  • účinnost / relativní neúčinnost smlouvy
  • podmínky a časová určení
  • příklady často judikovaných vad smluv (neurčitost, nesvoboda, omyl aj.)
  • odpovědnost za neplatnost / zdánlivost smlouvy
 • uzavírání smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • význam a režim rámcových smluv
  • adhesní smlouvy
  • všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny)
  • smlouva o smlouvě budoucí
  • předsmluvní odpovědnost
 • obsah smlouvy
  • výklad smlouvy
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • důsledky ochrany spotřebitele / slabší strany pro obsah smlouvy
  • lichva, neúměrné zkrácení
  • doplnění / nahrazení části obsahu smlouvy soudem
  • specifika vztahů mezi podnikateli

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit