Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.12.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14308

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zásadně změnil právní úpravu náhrady škody / nemajetkové újmy. Cílem semináře je podrobně vyložit změny, které rekodifikace přinesla v této oblasti a které mají dopady do praxe, upozornit na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastínit jejich možná řešení.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • posuny v pojetí škody / újmy / škody na věci
 • způsob a rozsah náhrady škody, újmy na jmění, nemajetkové újmy, ceny zvláštní obliby
 • příčinná souvislost, předvídatelnost škody
 • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
 • promlčení práva na náhradu škody / újmy
 • změny v prevenční povinnosti
 • újma způsobená náhodou
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost
 • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
 • náhrada škody způsobené osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svých povinností (subdodavatelem)
 • zvláštní skutkové podstaty (škoda způsobená věcí, informací či radou, neplatností / zdánlivostí právního jednání, předsmluvní odpovědnost aj.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit