Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vymezení veřejné zakázky a stanovení její předpokládané hodnoty

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář - kolokvium)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.05.2014
9.00 - cca 16.00
    —
14166

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Nová forma semináře ve formě prakticky zaměřeného kolokvia se bude věnovat podrobnému rozboru unijní i české vnitrostátní právní úpravy a dosavadnímu vývoji rozhodovací praxe a doktríny v otázkách vhodnosti a správnosti zahrnutí zadavatelem poptávaného plnění do jediné veřejné zakázky z pohledu jeho věcné, místní a časové souvislosti a jeho jednotícího funkčního účelu, praktickým otázkám slučování a dělení veřejných zakázek a otázkám pravidel pro stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky v tradičních i specifických situacích.

Kolokvium povede předseda senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách a autorem řady dalších publikací z oblasti práva hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.

Z programu semináře:

  • Vymezení pojmu a definičních znaků veřejné zakázky ve světle vývoje rozhodovací praxe; rozbor dosud judikovaných nejčastějších pochybení zadavatelů
  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění – pravidla a limity pro úvahy zadavatelů
  • Dovolené a zakázané dělení veřejných zakázek a jejich (povinné i dobrovolné) zadávání po částech
  • Specifické případy kontraktů z pohledu vymezení plnění v rámci jediné veřejné zakázky
  • Praktická doporučení pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v případech jednorázových plnění, opakujících se plnění, vzájemně provázaných a podmíněných plnění a dlouhodobějších plnění
  • Praktické otázky zadávání jediné veřejné zakázky po částech, výhody a rizika, pravidla pro podávání nabídek, pro otevírání obálek a pro posuzování a hodnocení nabídek
  • Související otázky zadávacích podmínek a smluvních podmínek

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit