Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu 2014

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.05.2014
9.00 - cca 16.00
    —
14087

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Už od roku 2008 posluchači opakovaně vyžadovaný model semináře, který je pořádán každé čtvrtletí a který vede soudce senátu krajského soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, se bude zaměřovat na rozbor nejaktuálnější tuzemské soudní rozhodovací praxe. Výklad zákona založený na aktuální judikatuře bude doplněn o komentáře a úvahy o možných důsledcích do budoucí aplikační praxe.

Obsahem semináře bude více než 100 aktuálních případových studií založených na závěrech plynoucích z klíčové judikatury Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek. Důraz bude kladen na postupný vývoj judikovaných názorů, posluchačům budou prezentovány i zobecněné závěry a poskytnut související výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

V rámci semináře budou řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet.

Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů věnujícím se problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Zásady zadávacího řízení a jejich význam z pohledu dodržení postupů podle zákona o veřejných zakázkách – vývoj judikatury a aktuality
  • „Veřejná zakázka“ - definiční znaky a jejich vývoj; specifické případy naplnění znaků veřejné zakázky; jedna zakázka nebo více dílčích zakázek?
  • „Zadavatel“ – definiční znaky podle aktuálního stavu judikatury, problémové okruhy a vývoj rozhodovací praxe
  • Zadávací podmínky a požadavky na jejich určitost a srozumitelnost, judikovaná pochybení zadavatelů
  • Pravidla pro stanovení kvalifikace, způsoby a alternativy prokazování uchazečem, posuzování splnění kvalifikace zadavatelem
  • Problémy při posuzování nabídek
  • Problémy při hodnocení nabídek
  • Správní delikty podle zákona o veřejných zakázkách, pokuty a opatření k nápravě
  • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit