Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.06.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14137

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zásadně změnil právní úpravu náhrady škody / nemajetkové újmy i bezdůvodného obohacení. Cílem semináře je podrobně vyložit změny, které rekodifikace přinesla v této oblasti a které mají dopady do praxe, upozornit na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká či jimž začne čelit, a nastínit jejich možná řešení, ale i rozebrat, která rozhodnutí z bohaté dosavadní judikatury k těmto otázkám budou dál použitelná a která (vzhledem k posunům v zákonné úpravě) nikoliv. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením k novému kodexu.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • přechodná ustanovení k náhradě újmy a vydání bezdůvodného obohacení
 • koncept kontraktní vs. deliktní odpovědnosti
 • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
 • náhrada škody způsobené osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svých povinností (subdodavatelem)
 • změny v prevenční povinnosti
 • újma způsobená náhodou
 • posuny v pojetí škody / újmy / škody na věci
 • příčinná souvislost, předvídatelnost škody
 • způsob a rozsah náhrady škody, újmy na jmění, nemajetkové újmy, ceny zvláštní obliby
 • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
 • promlčení práva na náhradu škody / újmy / vydání bezdůvodného obohacení v novém občanském zákoníku
 • zvláštní skutkové podstaty (škoda způsobená věcí, informací či radou, neplatností / zdánlivostí právního jednání, předsmluvní odpovědnost aj.)
 • revoluce v úpravě bezdůvodného obohacení v novém občanském zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit