Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Držba, vlastnictví, věcná práva k cizí věci v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.03.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14130

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to právní úprava věcných práv a v jejím rámci zvláště institutů držby a vlastnictví. Na novém významu (a rozsahu) nabývají i ustanovení o věcných právech k věci cizí. Cílem semináře je podrobně rozebrat novinky, které rekodifikace přinesla právě ve zmíněných třech okruzích (v oblasti věcných práv k věci cizí ovšem vyjma práva zástavního, které bude předmětem podrobného výkladu na semináři věnovaném zajištění), jejich význam pro praxi, ale i výkladové komplikace, které v souvislosti s aplikací nové úpravy nastaly či lze očekávat. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení. Stranou výkladu nezůstanou ani klíčová ustanovení nového katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb.), prováděcích předpisů k němu (katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. či vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí), či úpravy držební žaloby v novelizovaném znění občanského soudního řádu (§ 176 - § 180: řízení o žalobě z rušené držby).

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • držba – pojem, význam, obsah, druhy
 • právní ochrana držby (význam i úskalí nové úpravy držební žaloby)
 • druhy a předpoklady vydržení
 • pojem vlastnictví
 • předmět, obsah a ochrana vlastnického práva
 • spoluvlastnictví (včetně bytového a přídatného)
 • způsoby nabytí vlastnictví
 • nabytí od nevlastníka (včetně nemovitosti), rizika pro původní vlastníky a možnosti, jak jim čelit
 • právo stavby
 • věcná břemena
 • přechodná ustanovení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit