Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.06.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14135

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat právní úpravu obecných ustanovení, která se pojí k zajištění (jistotě) a utvrzení dluhu, ale též jednotlivých (kvazi)zajišťovacích a utvrzovacích nástrojů v novém občanském zákoníku, ať již závazkového, či věcněprávního charakteru. Výklad se zaměří na rozbor hlavních změn, které nový kodex přinesl, jakož i výkladových a aplikačních problémů, jež nová úprava vyvolala. Důraz bude kladen na řešení praktických otázek, na něž podnikatelé tradičně narážejí a ke kterým se (pokud jde o minulou úpravu) váže i řada soudních rozhodnutí, z nichž mnohá se nepochybně prosadí i po rekodifikaci. Stranou pozornosti nezůstanou ani přechodná ustanovení, která jsou klíčová pro právní režim zajištění v dosavadních vztazích.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • přechodná ustanovení a režim zajištění / utvrzení stávajících dluhů
 • zajištění vs. utvrzení dluhu a praktický význam jejich rozlišování
 • způsobilá jistota dle nového občanského zákoníku
 • zvláštnosti v promlčení zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů
 • smluvní pokuta, závdavek
 • uznání dluhu
 • převzetí dluhu s jistotou a rizika s ním spojená pro nabyvatele jistoty i příjemce zajištění
 • přistoupení k dluhu, převzetí majetku a rizika s ním spojená pro nabyvatele
 • rozvazovací podmínka včasného nezaplacení
 • ručení, finanční záruka
 • zajišťovací převod
 • výhrada vlastnictví a její limity v novém právu
 • věcněprávní zákaz zcizení věci
 • zástavní právo – podrobně k jednotlivým změnám i výkladovým úskalím

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit