Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní společnosti po rekodifikaci - změny týkající se všech společností (i členů jejich orgánů) a společnosti s ručením omezeným

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.04.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14132

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale řešena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci obecné úpravy právnických osob, resp. korporací (a částečně též spolků). Význam mají též ustanovení nového rejstříkového zákona (č. 304/2013 Sb.), zvláštních zákonů s vazbou na právo společností (např. zákona o investičních společnostech a investičních fondech – č. 240/2013 Sb.), předpisů procesních (např. zákona o zvláštních řízeních soudních – č. 292/2013 Sb.) či podzákonných (např. nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se upravují mimo jiné některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Nemluvě o bezpočtu výkladových nejasností, které se pojí s jednotlivými novými pravidly. Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními změnami, které se týkají všech obchodních společností bez rozdílu (ať plynou z nového občanského zákoníku, či z obecné hlavy zákona o obchodních korporacích) a dále společnosti s ručením omezeným, na něž praxe naráží či s nimiž se začne potýkat.

Odborný program semináře:

 • systém a struktura nové právní úpravy
 • povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové právní úpravě (lhůty a výkladové problémy)
 • nové rejstříkové právo (nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapisované do obchodního rejstříku, zápis notářem atd.)
 • orgány společnosti a jejich složení (právnická osoba coby člen voleného orgánu)
 • změny v úpravě jednání za společnost, nová úprava konfliktu zájmů a vnitřního obchodování
 • nová úprava předpokladů pro výkon funkce, vzniku a zániku funkce
 • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům statutárních orgánů)
 • souběhy funkcí po rekodifikaci
 • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů společností a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika
 • nové koncernové právo, nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
 • podíl v obchodní společnosti ve společném jmění manželů
 • základní změny v úpravě SRO (nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě, nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků, nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů, zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu, nové možnosti i nová omezení při rozdělování zisku / jiných vlastních zdrojů, možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu, způsoby a důsledky zániku účasti, změny v působnosti valné hromady, jejím svolání a průběhu aj.)

Pozn.: Na tento seminář volně navazuje seminář „AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI“, který se koná v pondělí 7. dubna 2014.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit