Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věci a věcná práva v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.01.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14110

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
12.05.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14138

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to oblast věcí a věcných práv: stavba je součástí pozemků (nebo práva stavby), existují nehmotné věci (věcí se například stává každá pohledávka), rozšiřuje se okruh věcí nemovitých (nemovitostí jsou i některá práva), věc jde opustit (např. jen dlouhodobým nevykonáním vlastnického práva) a nabýt okupací, věc (včetně nemovité či nehmotné) je možno nabýt od nevlastníka, s věcí v řadě případů ze zákona přecházejí i povinnosti (dluhy), podstatně se změnil okruh sousedských práv (i omezení), výraznými změnami prošla úprava bytového spoluvlastnictví a postavení společenství vlastníků, zaniká zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci atd. Úprava věcí a věcných práv je přitom základním stavebním kamenem celého soukromého práva a bezprostředně se dotýká prakticky každého jeho uživatele. Se změnami a novými instituty by se tedy měl podrobně seznámit každý praktický právník i třeba jen potenciální uživatel nové právní úpravy. Seminář si klade za cíl představit základní rysy této nové úpravy a umožnit jeho účastníkům lépe se v ní zorientovat i po její účinnosti (v oblasti věcných práv ovšem vyjma práva zástavního a zajišťovacího převodu práva, které budou předmětem podrobného výkladu na semináři věnovaném zajištění). Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení. Stranou výkladu nezůstanou ani klíčová ustanovení navazujícího nového katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb.) či prováděcích předpisů k němu (katastrální vyhlášky či vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí).

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • pojem věci, třídění věcí, pohledávka jako věc, závod, veřejný statek
 • nový koncept věci movité i nemovité, nové věci nemovité (právo stavby aj.)
 • nový režim stavby (již jen součást pozemku nebo práva stavby); vystavění a přestavek
 • nová práva / nové povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv)
 • nabytí vlastnictví, nová rizika při nabývání vlastnictví, přechod povinností s věcí
 • nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení, nová rizika pro vlastníky (zvláště nemovitostí) a jak jim předcházet
 • věcněprávní zákaz zcizení či zatížení věci
 • opuštění věci a její okupace, nález
 • spoluvlastnictví (včetně bytového)
 • škoda na věci, škoda způsobená věcí
 • přechodná ustanovení v oblasti věcných práv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit