Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Povinnosti, odpovědnost a ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.04.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14134

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) změnil právo společností k nepoznání. Snad největší revoluci přinesl v úpravě povinností členů orgánů obchodních společností, společníků či akcionářů těchto společností i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Oproti dosavadnímu stavu se zákon změnil oběma směry. Někde povinností ubylo. Společnosti tak jsou vystaveny vyššímu riziku defraudací, které prakticky nejde postihnout. Jinde jich naopak přibylo. Každý minulý, stávající i budoucí člen orgánu společnosti, ale i společník či akcionář, by si měl být vědom dosud neznámých rizik, které přinesla nová úprava. Cílem semináře je podat přehled o těchto změnách a podrobně jimi provést všechny, kterých se bezprostředně dotkne. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením k novému zákonu.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • přechodná ustanovení k novému zákonu
 • modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře
 • nové pravidlo podnikatelského úsudku
 • širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení
 • možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy
 • nová úprava ručení člena orgánu za dluhy společnosti
 • faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence
 • nové způsoby řešení zájmového střetu, samokontraktace a vnitřního obchodování
 • postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce v tomto členství
 • koncept osoby vlivné, její povinnosti, odpovědnost a rizika
 • koncernové právo po zrušení smluvních koncernů
 • nové povinnosti společníků a akcionářů a možné důsledky jejich porušování
 • nová úprava ručení společníků a dalších osob (včetně vlivných) za dluhy společnosti a možná rizika
 • nové pojetí diskvalifikace členů orgánů i osob vlivných

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit