Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obsah, změna a zánik smluvního závazku v novém občanském zákoníku - vybrané problémy podrobněji a prakticky

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.05.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14136

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Kontraktační praxe se dočkala řady novinek. Smluvním stranám se otevřely dosud netušené možnosti a instituty, zvláště na podnikatele ale číhají i některá omezení a rizika. Seminář reaguje na požadavky a potřeby praxe. Pozornost (v souladu s nimi) zaměřuje na vybrané okruhy otázek, které se týkají obsahu, změny a zániku smluvního závazku. Účastníky podrobně (i prakticky) provede novinkami, k nimž nejčastěji směřují jejich dotazy.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • smluvní svoboda v novém právu a její limity
  • dispozitivita vs. kogentnost nového smluvního práva
  • dobré mravy, veřejný pořádek
  • ne/omezená možnost předem se vzdát práva
  • ochrana spotřebitele, ochrana slabší strany
  • překvapivé klauzule v obchodních podmínkách
  • obtížně čitelné, osobě průměrného rozumu nesrozumitelné a zvláště nevýhodné klauzule v adhezních smlouvách
  • („polo“)hrubý / hrubý / zvlášť hrubý nepoměr vzájemných plnění - lichva, neúměrné zkrácení, podstatná změna okolností (aneb kdy strany nebudou vázány nevýhodnými smlouvami?)
 • obsah smluvního závazku
  • výklad smlouvy (aneb je možné vyložit smlouvu proti jejímu textu a kdy?)
  • z jakých dalších skutečností (vedle samotné smlouvy a zákona) se nově bude podávat obsah smluvního závazku (fenomén „implied terms“)?
  • možnosti ingerence soudu do obsahu závazku na základě vlastní úvahy
  • cena obvyklá / stanovená soudem, zákonné možnosti / limity pro příslušenství
 • prodlení dlužníka
  • předpoklady a důsledky
  • úrok z prodlení
  • paušální poplatek za náhradu nákladů věřitele
 • změna v osobě dlužníka / věřitele
  • postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek
  • zákonná / smluvní subrogace (postavení plnivšího ručitele či zástavního dlužníka, „výkup pohledávky“ osobou, která plní za dlužníka, aniž dluh zajišťuje)
  • postoupení smlouvy, smlouva uzavřená na řad a její (blanko)rubopisace
  • přechod dluhů / přistoupení k dluhům s nabytou věcí
 • zánik smluvního závazku
  • nová nebezpečí týkající se kvitance a dlužního úpisu
  • nová pravidla pro započítávání přijatých plateb a zákonné úročení příslušenství
  • pozor na nová omezení při jednostranném zápočtu
  • započtení „třetí osobou“, např. při aktivní / pasivní solidaritě, ve vazbě na postoupení pohledávky, ručení atd.
  • prominutí dluhu a jeho konkludentní formy
  • odstoupení od smlouvy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit