Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v zadávání veřejných zakázek po 1. 1. 2014 - jak zadávat veřejné zakázky po účinnosti významné novely zákona o veřejných zakázkách a po účinnosti nového občanského zákoníku?

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.12.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13361

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář se bude podrobně věnovat změnám v procesu zadávání veřejných zakázek včetně pravidel pro uzavírání smluv po 1. lednu 2014 v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách a s účinností nového občanského zákoníku.

Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Seminář je určen právním i jiným specialistům, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti. U posluchačů se předpokládá dostatečná vstupní orientace v zákoně o veřejných zakázkách a v základních postupech při zadávání veřejných zakázek. Posluchači budou seznámeni s aktuálním zněním zákona o veřejných zakázkách a se souvislostmi vyplývajícími ze změny právního stavu k 1. 1. 2014, budou jim okomentována vybraná ustanovení zákona o veřejných zakázkách, občanského zákoníku a tzv. změnového zákona k občanskému zákoníku a bude jim podán návrh jejich výkladu.

Z programu semináře:

  • Zákonné limity pro zadávání veřejných zakázek, důsledky jejich dosavadního vývoje do praxe zadávání a do praxe přezkumu
  • Podávání nabídek a otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
  • Prokazování kvalifikace
  • Povinnosti zadavatele v závislosti na počtu podaných nabídek
  • Uveřejňování smluv
  • Změny procesních pravidel v řízeních o přezkumu úkonů zadavatele
  • Režim smluv na veřejné zakázky, soukromoprávní pravidla kontraktů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit