Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní společnosti po rekodifikaci - změny týkající se všech společností (i členů jejich orgánů) a společnosti s ručením omezeným

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.11.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13359

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale řešena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci obecné úpravy právnických osob, resp. korporací (a částečně též spolků). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními změnami, které se týkají všech obchodních společností bez rozdílu (ať plynou z nového občanského zákoníku, či z obecné hlavy zákona o obchodních korporacích) a dále společnosti s ručením omezeným, s nimiž je dobré předem počítat a včas se na ně připravit.

Odborný program semináře:

 • systém nové právní úpravy (občanský zákoník jako základ práva obchodních společností)
 • povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové právní úpravě (lhůty a výkladové problémy)
 • nové rejstříkové právo (nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapisované do obchodního rejstříku, zápis notářem atd.)
 • orgány společnosti a jejich složení (právnická osoba coby člen voleného orgánu)
 • změny v úpravě jednání za společnost, nová úprava konfliktu zájmů
 • nová úprava předpokladů pro výkon funkce, vzniku a zániku funkce
 • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům statutárních orgánů)
 • souběhy funkcí po rekodifikaci
 • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů společností a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika
 • nové koncernové právo, nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
 • podíl v obchodní společnosti ve společném jmění
 • základní změny v úpravě SRO (nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě, nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků, nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů, zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu, nové možnosti i nová omezení při rozdělování zisku / jiných vlastních zdrojů, možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu, způsoby a důsledky zániku účasti aj.)

Poznámka: Na tento seminář volně navazuje seminář „AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI“, který se koná v pondělí 25. listopadu 2013.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit