Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Projednávání přestupků včetně informací o připravovaném novém zákonu o přestupcích

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.10.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13333

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře bude problematika přestupkového řízení ve vztahu ke správnímu řízení. Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků, členů komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Účastníci budou také informování o připravovaném novém zákonu o přestupcích.

Odborný program semináře:

Úvod:

 • vztah zákona o přestupcích ke správnímu řádu
 • zásady činnosti správních orgánů

Fáze přestupkového řízení

I. Řízení před orgánem prvního stupně

 • úkony před zahájením řízení
  • příslušnost správních orgánů (změny příslušnosti, spory o příslušnost)
  • orgány příslušné k projednávání přestupků
  • komise k projednávání přestupků
  • podání, podání vysvětlení, zajištění důkazů
  • odložení věci
 • průběh řízení
  • zahájení řízení
  • účastníci řízení a jejich zastupování
  • společné řízení
  • součinnost
 • zjišťování podkladů pro rozhodnutí
  • ústní jednání
  • přerušení řízení
 • zajištění průběhu řízení
  • předvolání
  • předvedení
  • předběžné opatření
  • pořádková pokuta
  • vykázání z místa konání úkonu
 • rozhodnutí
  • lhůty pro vydání rozhodnutí a ochrana proti nečinnosti
  • náležitosti rozhodnutí (výrokové části)
  • oznámení rozhodnutí
  • zastavení řízení
 • zvláštnosti blokového a příkazního řízení

II. Náprava vadných rozhodnutí (informativně)

 • přezkoumávání rozhodnutí (odvolací řízení, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení)
 • uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví

III. Exekuce (informativně)

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
• exekuční správní orgány
• podmínky pro exekuci
• exekuce na peněžitá plnění
• exekuce na nepeněžitá plnění

Informace o připravovaném novém zákonu o přestupcích

Pozn.: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit