Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku a aktuální judikatury a praxe

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.09.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13285

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Seminář pro omezený počet posluchačů přináší výklad o hmotněprávní regulaci nekalé soutěže v České republice i EU podle stávající právní úpravy i změn, které v dané oblasti přinese nový občanský zákoník, ale také o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži včetně procesních specifik, doplněný o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR a Vrchního soudu v Praze) a Soudního dvora EU podle stavu k podzimu 2013.

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podniky, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost.

Z odborného programu semináře:

 • tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU
 • subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, spotřebitelé, další zákazníci, právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů, tzv. jiné osoby dotčené nekalou soutěží)
 • podmínky generální klauzule nekalé soutěže
 • aktuální soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže – změny v postojích soudů (zákonem neupravené případy nekalosoutěžního jednání – např. skrytá reklama včetně tzv. product placementu, nevyžádaná reklama, reklama operující s nedovolenými motivy, zabraňovací soutěž, různé formy parazitování, nedovolené přetahování zaměstnanců a zákazníků, cybersquatting a další)
 • jednotlivé zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže (včetně nové skutkové podstaty podle nového občanského zákoníku - dotěrného obtěžování)
 • aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže
 • právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži obsažené v obchodním a občanském zákoníku (včetně promlčení jednotlivých nároků), občanském soudním řádu a ve zvláštních předpisech
 • procesní specifika nekalosoutěžních sporů
 • vše doplněno o:
  • příklady nekalosoutěžního jednání v České republice i ve světě
  • aktuální judikaturu vrchních soudů, Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU
  • novinky, které přinese nový občanský zákoník
  • specifika právní úpravy nekalé soutěže (nekalých obchodních praktik) v EU

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit