Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek - speciálně pro zadavatele: „Co dělat když ……?“

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.10.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13295

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Nová forma semináře, která si v prvním pololetí roku 2013 okamžitě získala pozitivní ohlas, založená na vysoce interaktivní metodě řešení konkrétních praktických aspektů jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu zadavatelů veřejných zakázek.

Zájemci o seminář, především z řad zadavatelů, mohou sami předem (v elektronické podobě na adresu: info@bovapolygon.cz – nejpozději do 8. října 2013) stanovit konkrétní problematické okruhy a otázky vztahující se ke konkrétním krokům zadavatelů v průběhu zadávacích řízení, které poté budou modelově, bez vztahu ke konkrétní situaci u zadavatelů a konkrétnímu zadávacímu řízení, účastníky semináře společně řešeny. Seminář vede předseda senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí českého orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v jeho průběhu se předpokládá trvale aktivní diskusní účast především těch účastníků semináře, kteří příslušné problematické okruhy a otázky předem stanovili. Do diskuse však budou moci vstupovat i ostatní účastníci semináře.

Jednotlivé modelové situace budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury, české rozhodovací praxe a judikatury Soudního dvora a předpokládá se výměna názorů především z praktického pohledu. Seminář by měl odpovědět na modelové, avšak konkrétní otázky zadavatelů typu „Co dělat, když…?“.

Program semináře bude dán konkrétními problematickými okruhy a otázkami zájemců o seminář, z průběhu již uskutečněných seminářů týkajících se zadávání veřejných zakázek se předpokládají následující okruhy:

  • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  • Výjimky z povinného postupu zadavatelů podle zákona o veřejných zakázkách
  • Uveřejňovací povinnosti zadavatelů
  • Pravidla přiměřenosti požadavků na kvalifikaci a pravidel pro hodnocení nabídek
  • Způsob a forma komunikace v průběhu zadávacích řízení
  • Odstraňování a vyjasňování nejasností obsažených v nabídkách
  • Zjednodušená pravidla postupu v některých druzích zadávacích řízení
  • Specifika zadávacích řízení s ohledem na charakter poptávaného plnění
  • Mimořádně nízká nabídková cena
  • Způsob dokumentace jednotlivých kroků v zadávacích řízeních

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit