Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Základy zadávání veřejných zakázek pro začínající zadavatele a pro dodavatele, kteří se chtějí o veřejnou zakázku ucházet

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.11.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13296

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář zaměřený na základní pravidla a postupy při zadávání veřejných zakázek, určený především těm, kteří nemají dosud dostatek praktických zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách. Výklad založený na interaktivní metodě řešení konkrétních praktických aspektů jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu všech účastníků zadávacích řízení - zadavatelů veřejných zakázek i dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky – bude zaměřen na vysvětlení jednotlivých klíčových kroků při zadávání veřejných zakázek, na povinnosti zadavatelů, na možnosti obrany dodavatelů, na důsledky chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva.

Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury, české rozhodovací praxe a judikatury Soudního dvora.

U posluchačů se předpokládá pouze základní orientace v problému.

Základní tématické okruhy:

  • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
  • Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů, kteří se stávají zadavateli ad hoc
  • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů
  • Druhy zadávacích řízení a základní pravidla
  • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
  • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
  • Námitkové řízení před zadavatelem – pravidla a chyby
  • Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit