Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.09.2013, 20.9.2013
1. den - 9.00 - cca 17.00, 2. den - 9.00 - cca 14.00
    —
13320

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Ivana Pilařová

auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP

Odborný program

Na dvoudenním semináři se budeme věnovat dani z příjmů právnických osob – výkladu i souvisejícím příkladům.

Podrobně rozebereme následující oblasti:

 • vzájemnou vazbu účetního a zdaňovacího období,
 • přechod na hospodářský rok – základní pravidla fungování hospodářského roku,
 • předmět daně,
 • transformaci účetního výsledku hospodaření na základ daně tak, jak je realizován v daňovém přiznání. V této souvislosti se zaměříme na:
  • zaúčtované daňově neúčinné náklady
  • položky zvyšující mimoúčetně základ daně
  • zaúčtované nezdanitelné výnosy včetně důvodů jejich nezahrnutí do základu daně
  • položky snižující mimoúčetně základ daně
 • vzájemná vazba § 24 a 25, základní zásady daňové účinnosti nákladů,
 • podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově účinných výdajů podle § 24, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 6, ve vazbě na účetnictví,
 • podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově neúčinných výdajů podle § 25, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 6, ve vazbě na účetnictví,
 • aktuální a složité otázky daňových odpisů dlouhodobého majetku,
 • otázky přijetí a vyplácení dividend a podílů na zisku a jejich daňové posouzení,
 • odčitatelné položky od základu daně, přičemž bude položen důraz na odpočet daňové ztráty a souvislost s § 38na ZDP a to v souvislostech s Pokynem D – 6,
 • podrobný rozbor otázek tvorby zákonných opravných položek a rezerv podle zákona o rezervách a jejich návaznost na odpisy pohledávek.

Pokud bude v době konání semináře alespoň částečně známa novela zákona o daních z příjmů, která bude zohledňovat návaznosti na Nový občanský zákoník, budou tyto body do přednášky zařazeny. Základ výkladu však bude postaven na aktuálně platné legislativě roku 2013.

Obsahem přednášky nebudou daňové souvislosti přeměn společností a mezinárodního zdanění.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit