Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

SEMINÁŘ JE OBSAZEN - Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností - Nový zákon o obchodních korporacích

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.08.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13235

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
01.10.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13236

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale řešena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci obecné úpravy právnických osob, resp. korporací (a částečně též spolků). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Cílem semináře je seznámit účastníky s principy a základy této reformy práva obchodních společností, ale i upozornit na největší změny oproti současnému stavu, s nimiž je dobré předem počítat a připravit se na ně.

Odborný program semináře:

  • systém nové právní úpravy (občanský zákoník jako základ práva obchodních společností)
  • povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové právní úpravě (lhůty a výkladové problémy)
  • změny v úpravě jednání za společnost, nová úprava konfliktu zájmů
  • nová úprava předpokladů pro výkon funkce, vzniku a zániku funkce
  • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování
  • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů společností a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika
  • nové koncernové právo, nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
  • základní změny v úpravě SRO (nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků, nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů, zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu, možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu, způsoby a důsledky zániku účasti aj.)
  • základní změny v úpravě AS (druhy akcií, jejich převod, nová úprava práv akcionářů, rozdělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, monistický a dualistický systém aj.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit