Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soukromé právo po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.09.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13237

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) od základu mění české soukromé právo. Cílem semináře je poskytnout účastníkům prvotní orientaci v systému nové právní úpravy a provést je alespoň těmi nejzávažnějšími změnami napříč těmito předpisy, které by neměly uniknout jejich pozornosti. Výklad se zaměří na oblasti a otázky významné pro podnikání a bude podán srozumitelnou formou využitelnou i pro neprávníky (např. účetní, daňové či ekonomické poradce podnikatele). Zvláštní pozornost bude věnována též systému přechodných ustanovení.

Odborný program semináře:

  • historické, filozofické a ideové zdroje nové úpravy
  • hlavní principy nové úpravy
  • hlavní změny v pojmosloví / nové pojmy (výprosa, pacht, závdavek, cena, újma, závazek, obchodní závod, pobočka aj.)
  • systém a struktura nové právní úpravy právnických osob a hlavní změny oproti současnému právu
  • přehled hlavních změn v oblasti práva obchodních společností (s důrazem na akciovou společnost a společnost s ručením omezeným)
  • základní změny v právní úpravě věcí, zvláště nemovitostí, a jejich vlastnictví
  • nový fenomén - právní jednání, jeho platnost a účinnost
  • hlavní změny v oblasti obecného práva smluvního
  • hlavní změny v oblasti náhrady škody / nemajetkové újmy (deliktní právo)
  • přechodná ustanovení k novému zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit