Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE - Opravné prostředky ve správním řízení

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.06.2013
9.00 - cca 14.30
    —
13137

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobný výklad k ustanovením správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti s jejich aplikací v praxi a související judikaturu.

Program semináře:

 • Odvolací řízení
  • odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
  • odvolací lhůta
  • odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
  • průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
  • autoremedura
  • průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
  • rozhodnutí odvolacího orgánu
  • rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
  • odpor proti příkazu
 • Přezkumné řízení
  • předmět přezkumného řízení
  • výjimky z přezkumného řízení
  • zahájení přezkumného řízení
  • průběh přezkumného řízení
  • zastavení přezkumného řízení
  • rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
  • zkrácené přezkumné řízení
 • Obnova řízení
  • důvody a další podmínky obnovy řízení
  • obnova řízení na žádost
  • obnova řízení z moci úřední
  • nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy
 • Nové rozhodnutí ve věci
  • důvody pro vydání nového rozhodnutí
  • zvláštnosti nového řízení ve věci
 • Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  • podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
  • vztah k soudnímu řádu správnímu
 • Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit