Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE - Osoby, věci a právní skutečnosti v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.06.2013
9.00 - cca 16.30
    —
13100

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) významně mění také právní úpravu základních komponent občanskoprávních vztahů a jejich právních důvodů – tedy osob jako subjektů takových vztahů, věcí coby jejich předmětů a právních skutečností, které na tyto vztahy působí. Podcenění změn v těchto klíčových ustanoveních první části kodexu může mít závažné dopady do právní praxe. Seminář si proto klade za cíl tyto složky podrobně rozebrat, přiblížit účastníkům význam jednotlivých změn, jež rekodifikace v jejich úpravě přináší, ale i upozornit na výkladové komplikace, které lze v souvislosti s její aplikací očekávat, a nastínit možná řešení. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • osoby v právu – jejich osobnost a svéprávnost
  • typy právnických osob, obchodních korporací
  • jednání za právnickou osobu, jednání (za) podnikatele
  • smluvní a zákonné zastoupení, opatrovnictví právnické osoby
  • změny v úpravě osoby blízké
  • věci a jejich třídění, cenné papíry, obchodní závod, pobočka
  • právní jednání, jeho předpoklady a vlastnosti (zdánlivost, absolutní / relativní neplatnost, účinnost)
  • soukromá vs. veřejná listina, důkazní význam listin a záznamů při provozu závodu
  • význam času v právu, lhůty vs. doby, revoluce v právní úpravě promlčení a prekluze
  • přechodná ustanovení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit