Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení v platném právu i po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.05.2013
9.00 - cca 16.30
    —
13094

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Cílem semináře je provést účastníky bohatou judikaturou k četným aspektům náhrady škody a bezdůvodného obohacení v obchodněprávních i jiných vztazích, do nichž podnikatelé vstupují, podrobně rozebrat změny, které v této oblasti přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), a hlavní výkladové problémy, jež lze po jeho účinnosti očekávat, ale i nastínit, která soudní rozhodnutí bude možné použít dál a která (vzhledem k posunům v zákonné úpravě) nikoliv. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením k novému kodexu.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • úskalí aplikovatelného práva aneb kdy se náhrada škody či bezdůvodné obohacení podnikatele řídí obchodním, kdy občanským zákoníkem a jaký je v tom rozdíl, resp. kdy půjde o smluvní a kdy mimosmluvní odpovědnost dle nového občanského zákoníku
 • co vše je právní povinnost, jejíž porušení založí povinnost hradit škodu, aneb i porušení smlouvy s A může založit odpovědnost vůči B a kam až sahá obecná povinnost neškodit
 • co vše dle judikatury, teorie a nového občanského zákoníku je / není škodou (pouhé rozšíření pasiv, citové strádání, budoucí ušlý zisk, škoda na podniku, reflektovaná škoda, zhoršená prodejnost)
 • nové trendy v posuzování příčinné souvislosti (praktický přínos teorie ochranného účelu aneb může znalec či poradce za to, že jsme si domluvili nevýhodnou cenu či smlouvu?)
 • úskalí (ne)předvídatelnosti škody aneb musím tušit, že jsem neznámého účastníka dopravní nehody, kterou jsem zavinil, zdržel od „obchodu století“ a připravil o miliónové zisky?
 • limity smluvní volnosti ohledně rozsahu náhrady aneb jak je to s limitací předem?
 • promlčení práva na náhradu aneb kdy se poškozený o škodě dozví?
 • culpa in contrahendo aneb pozor na odpovědnost za nefér jednání o smlouvě (mohu jednání jen tak ukončit?)
 • náhrada škody způsobené neplatnou smlouvou aneb jak moc může za neplatnost jen jedna strana
 • náhrada škody způsobené daňovým poradcem či advokátem aneb jak moc se bát radit
 • bezdůvodné obohacení v současné judikatuře a revoluce v jeho úpravě v novém občanském zákoníku
 • přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit