Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Závazkové právo v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.01.2013
9.00 - cca 16.30
    —
13102

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) opouští dosavadní dvojkolejnost úpravy závazkového práva pro obchodní a občanské závazkové vztahy. Zároveň dochází k úplnému přepracování úpravy, včetně zásadních změn koncepce základních pojmů či odpovědnosti a zavedení dosud u nás neznámých institutů závazkového práva. Seminář si klade za cíl představit základní rysy této nové úpravy a umožnit účastníkům lépe se zorientovat v oblasti závazkového práva i po účinnosti rekodifikace. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • nová terminologie v oblasti závazkového práva
  • kogentnost vs. dispozitivnost nové úpravy
  • typy závazkových vztahů dle povahy účastníků
  • nová úprava vzniku smluv
  • vybrané nové instituty obecného práva závazkového
  • vybrané změny ve stávajících institutech obecného práva závazkového
  • revoluce v úpravě náhrady škody
  • revoluce v úpravě bezdůvodného obohacení
  • přechodná ustanovení k novému závazkovému právu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit