Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soukromé právo po přijetí nového občanského zákoníku - 3. seminář - Náhrada újmy, bezdůvodné obohacení a revoluce v dědickém právu

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.04.2013
9.00 - cca 17.00
    —
130403

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, který se podílel na nové úpravě dědického práva. Působí jako akademický pracovník na Právnické fakultě UP v Olomouci a na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s., kde vyučuje občanské právo

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Začátkem roku 2012 byl přijat zákon č. 89/2012 Sb. - jeden ze základních předpisů civilního práva – nový občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. ledna 2014. Připravili jsme pro vás za účasti členů týmu hlavního zpracovatele třídenní seminář (jehož jednotlivé dny lze absolvovat i samostatně), který nabízí odborné veřejnosti široký náhled na nové informace o občanském právu. Nový zákon totiž zcela mění otázku postavení každého z nás, možnosti jak můžeme nakládat s vlastním majetkem, jak ho dědit, jak ho převádět apod. Také se v mnohém mění regulace právnických osob, jejich druhy, a to nejen ty podnikatelské. Zákon upřednostňuje vždy vůli lidí, a to nejen ve smlouvách, ale i v navazujících změnách rodinného práva, které je obsaženo také v zákoníku občanském.

Občanský zákoník se přiklání ke zvýšení ochrany člověka, a proto také rozšiřuje jeho ochranu tehdy, je-li poškozen (a to nejen majetkově). Pozornost bude tak mířit nejen na pojem škody a újmy, ale také na další aspekty sanace poškození jiného. Současně bude zaměřeno na další možnosti správy vlastního majetku, a to pro případ vlastní nemohoucnosti nebo smrti. Logicky se proto také zmíní základy nové regulace rodinného práva.

Odborný program semináře:

 • 1) Náhrada újmy
  • a. Co je to újma a co škoda?
  • b. Lze limitovat výši újmy?
  • c. Jaké jsou předpoklady náhrady újmy při porušení zákona?
  • d. Za jakých podmínek se hradí újma při porušení smluvní povinnosti?
  • e. Co se mění v jednotlivých skutkových podstatách náhrady škody?
  • f. Preferuje zákon naturální restituci nebo náhradu v penězích?
  • g. Jak se hradí škoda na věci a jak při újmě na přirozených právech člověka?
  • h. Ruší se tzv. bodová vyhláška?
 • 2) Bezdůvodné obohacení
  • a. Co znamená kritérium spravedlivého důvodu?
  • b. Jak se vypořádá vzájemné plnění z neplatné smlouvy?
  • c. Co když není možné vydat bezdůvodné obohacení?
  • d. Jak se chrání poctivý příjemce?
 • 3) Další závazky vznikající z deliktů a z jiných právních důvodů
  • a. K jakým změnám dochází v právní úpravě nekalé soutěže?
  • b. Jak se mění nepřikázané jednatelství a versio in rem?
 • 4) Dědické právo
  • a. Jaký je rozdíl mezi pozůstalostí a dědictvím?
  • b. Jakým způsobem lze pořídit pro případ smrti?
  • c. Může závěť obsahovat podmínky a příkazy?
  • d. Co je to dědická smlouva?
  • e. Co je to odkaz a kdo je odkazovník?
  • f. Jak je chráněn věřitel zemřelého dlužníka?
  • g. Co se mění v zákonné dědické pozůstalosti?
  • h. Jsou i nadále chráněni nepominutelní dědicové a jak?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit