Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek: „Co dělat když ……?“
Pro zadavatele a pro jejich poradce, pro dodavatele a pro jejich zástupce

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.05.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13012

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Nová forma semináře založená na vysoce interaktivní metodě řešení konkrétních praktických aspektů jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu všech účastníků zadávacích řízení - zadavatelů veřejných zakázek i dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky.

Zájemci o seminář mohou sami předem (v elektronické podobě na adresu: info@bovapolygon.cz) – nejpozději do 15. května 2013 – stanovit konkrétní problematické okruhy a otázky vztahující se ke konkrétním krokům zadavatelů i dodavatelů v průběhu zadávacích řízení, které poté budou modelově, bez vztahu ke konkrétní situaci a konkrétnímu zadávacímu řízení, účastníky semináře společně řešeny. Seminář vede předseda senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí českého orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v jeho průběhu se předpokládá trvale aktivní diskusní účast především těch účastníků semináře, kteří příslušné problematické okruhy a otázky předem stanovili. Do diskuse však budou moci vstupovat i ostatní účastníci semináře.

Jednotlivé modelové situace budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury, české rozhodovací praxe a judikatury Soudního dvora a předpokládá se výměna názorů především z praktického pohledu. Předpokládají se též logické výkladové střety mezi zadavateli a dodavateli. Seminář by měl odpovědět na konkrétní otázky zadavatelů a jejich poradců i dodavatelů a jejich zástupců typu „Co dělat, když…?“.

Program semináře bude dán konkrétními problematickými okruhy a otázkami zájemců o seminář, z průběhu již uskutečněných seminářů týkajících se zadávání veřejných zakázek se nabízejí následující okruhy:

  • Zadávací podmínky a námitky proti nim
  • Požadavky na prokazování kvalifikace, způsoby a alternativy jejího prokazování v jednotlivých druzích zadávacího řízení
  • Pravidla pro hodnocení – volba dílčích hodnotících kritérií a způsob hodnocení
  • Dokumentace posuzování a hodnocení nabídek – náležitosti, chyby a důsledky
  • Způsob a forma komunikace v průběhu zadávacích řízení
  • Postup při uzavírání smluv na veřejnou zakázku, součinnost při uzavírání smluv a změny smluv

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit