Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.05.2013
9.00 - cca 15.00
    —
13004

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na semináři je kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i na příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu. Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, správního řádu aj. Seminář reaguje na nejnovější judikaturu a novelizační záměry Ministerstva vnitra.

Odborný program semináře:

 • Úvod do práva na informace
  • stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny
 • Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, judikatura
 • Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
  • správní řád a další procesní řády
  • zákon o ochraně osobních údajů
  • zákon o katastru nemovitostí
  • zákon o evidenci obyvatel
  • zákon o právu na informace o životním prostředí
  • zákon o přestupcích
  • stavební zákon
  • zákon o veřejných zakázkách aj.
 • Zvláštní případy poskytování informací
  • nahlížení do spisu
  • pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
  • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
  • veřejnost a neveřejnost jednání
  • informační součinnost s jinými orgány
 • Právo na informace hmotné
  • právo na informace a právo na ochranu informací
  • ochrana utajovaných informací
  • ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
  • ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
  • ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
  • zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
  • interní a nové informace
  • informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
  • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
  • další omezení práva na informace
  • vztah k povinnosti mlčenlivosti
 • Právo na informace procesní
  • způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
  • rozhodování o odepření informací v prvním stupni
  • opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
  • ochrana proti nečinnosti
  • soudní ochrana
  • vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
  • zpoplatnění informací
 • Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení

Pozn.: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit