Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - Diskusní seminář formou kulatého stolu - Zadávání veřejných zakázek - Co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?

Obchodní, občanské a autorské právo (diskusní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.06.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13014

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Diskusní seminář ve formě prakticky zaměřeného kulatého stolu navazuje na obdobně koncipované semináře z let 2011 a 2012. Tento seminář vede předseda senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách a autorem řady dalších publikací z oblasti práva hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.

Program semináře bude vytvořen na základě otázek položených jednotlivými účastníky směřujících k výkladu zákona o veřejných zakázkách v částech, kde vznikají nejčastější aplikační potíže a kde je výklad významně dotvářen aktuální soudní rozhodovací praxí.

Účastníci mohou předem do 1. června 2013 položit dotazy (v elektronické podobě na adresu pořadatele: info@bovapolygon.cz) a sami vytvořit jednotlivá dílčí diskusní témata k aplikaci zákona o veřejných zakázkách, která budou poté podrobně všemi účastníky semináře diskutována.

Tématické okruhy z uplynulých kulatých stolů z let 2011 a 2012:

  • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
  • Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů, kteří se stávají zadavateli ad hoc
  • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů
  • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
  • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
  • Námitkové řízení před zadavatelem – pravidla a chyby
  • Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách po novelizacích z roku 2010

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit