Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12277

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Odborný program

Nová regulace soukromého práva přináší nejen změny, o kterých se hodně píše a hodně mluví, ale také mnoho změn, které jsou skryté nebo nenápadné. Významně se např. mění pravidla pro zajištění dluhu, pro vznik smlouvy nebo pro právní jednání. Tento seminář se snaží postavení věřitele a jeho ochranu sledovat průřezově v celém textu občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích tak, aby si posluchač udělal obrázek jako o celku, tak detailu. Bude tak diskutována nová koncepce smlouvy, závazku, ochrany slabší strany, zástavy, negativní zástavy, uvolněné zástavy, využitelnosti trustu pro zástavní právo či správce zajištění.

Odborný program semináře:

 • Základní pojmy závazkového práva
  • Co je to závazek, dluh, pohledávka a jak vznikají?
  • Jak se řeší pluralita věřitelů a postavení věřitele vůči více dlužníkům?
  • Jakými instrumenty se poskytuje základní ochrana věřitele (v rámci relativních i absolutních práv)?
 • Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
  • Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
  • Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
  • Co když je věřitel silnější stranou? Jaká jsou pravidla pro adhezní smlouvy, lichvu a neúměrné zkrácení?
  • Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
  • Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
 • Postavení věřitele, je-li dlužníkem právnická osoba
  • Jaké je postavení věřitele při likvidaci právnické osoby? A při fúzi či rozdělení?
 • Postavení věřitele vůči manželům či jednomu manželovi
  • Které dluhy patří do společného jmění manželů?
  • Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
  • Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů?
 • Postavení věřitele v dědickém právu
  • Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
  • Co je to výhrada soupisu?
 • Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
  • K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
  • Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
  • Lze postoupit celou smlouvu?
 • Věřitel a započtení
  • Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
  • Rozšiřují se možnosti pro započtení pohledávek?
 • Smrt věřitele a její následky
  • Které pohledávky smrtí věřitele zanikají?
 • Pasivita věřitele a její následky
  • Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
  • Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
  • Ve kterých případech se místo promlčení uplatní prekluze věřitelova práva?
  • K čemu vede prodlení věřitele?
 • Zajištění co nejlepší dobytnosti pohledávky věřitele
  • Jaké změny nastávají v právní úpravě zástavního práva?
  • Lze nadále využívat zajišťovací převod práva?
  • Jaké změny se dotýkají ručení a finanční záruky?
  • Je nový občanský zákoník vstřícný k zajištění syndikovaných úvěrů?
 • Utvrzení věřitelových práv
  • K jakým změnám dochází v právní úpravě smluvní pokuty?
  • Lze smluvní pokutu sjednat v rámci každého závazku?
  • Mění se právní úprava uznání dluhu?
 • Ochrana věřitele před právním jednáním dlužníka, které zhoršuje či přímo zkracuje dobytnost pohledávky
  • Co může požadovat věřitel právnické osoby, která hodlá přemístit sídlo do zahraničí? A co věřitel fúzujícího nebo rozdělujícího se spolku?
  • Co je to relativní neúčinnost?
  • K čemu slouží výhrada relativní neúčinnosti?
  • Jaká je návaznost na insolvenční odporovatelnost?
 • Zvláštní případy ochrany věřitele v rámci korporačního práva
  • Jak je věřitel chráněn při selhání managementu právnické osoby?
  • Jak je věřitel chráněn proti jednání vlivné osoby (ovládání, koncern)?
 • Ochrana věřitele svěřenského fondu („trustu“)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit