Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vznik, změna, zánik obchodního závazku v platném právu i v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.04.2013, 12.4.2013, 13.4.2013, 14.4.2013
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
12207

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem intenzivního čtyřdenního semináře je podrobně rozebrat aktuální i budoucí úpravu vzniku, změny a zániku závazků, resp. práv a povinností z nich, která má zásadní význam pro výkon podnikatelské praxe. Hlavní náplň bude tvořit výklad současného obchodního a občanského zákoníku a zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, zvláště z posledních let, její analýza a objasnění praktického významu. Seminář ale představí vždy i odpovídající ustanovení nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), jakož i hlavní výkladové problémy, které se s nimi již nyní pojí, a nastíní, která soudní rozhodnutí bude možné použít dál a která (vzhledem k posunům v zákonné úpravě) nikoliv. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením k novému kodexu.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • právní úkon – předpoklady vzniku, platnosti a účinnosti
  • nicotnost, absolutní / relativní neplatnost
  • forma (písemná, ústní, kombinovaná, „elektronická“)
  • účinnost (zpětná, odložená, podmínky, doručení)
  • určitost, vážnost (simulace / disimulace, vnitřní výhrada, nejasný účel)
  • srozumitelnost (úkon učiněný v cizím jazyce)
  • svoboda projevu vůle (bezprávná výhružka v obchodním právu)
  • předpoklady a důsledky „omluvitelného“ omylu
  • neplatnost pro rozpor se zákonem
  • dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku
  • zvláštnosti interpretace
  • nový občanský zákoník a jeho odlišnosti od stávajícího režimu - u každého probíraného tématu bude představeno vždy i odpovídající ustanovení nového občanského zákoníku
 • průběh a hlavní praktická úskalí kontraktačního procesu
  • povinnosti ve stádiu jednání o smlouvě a odpovědnost za jejich porušení
  • oferta, akceptace, jejich náležitosti a účinky
  • konkludentní, reálné přijetí nabídky, zásada plného konsenzu
  • všeobecné smluvní podmínky a jejich právní režim
  • průniky ochrany spotřebitele do obchodněprávních vztahů
  • nový občanský zákoník a jeho odlišnosti od stávajícího režimu - u každého probíraného tématu bude představeno vždy i odpovídající ustanovení nového občanského zákoníku
 • změna obchodního závazku
  • privativní vs. kumulativní novace, dohoda o narovnání
  • posunutí splatnosti / dohoda o splátkovém kalendáři po nastalém prodlení
  • změna neplatného / splněného závazku
  • prodlení dlužníka
  • prodlení věřitele
  • postoupení pohledávky / smlouvy
  • převzetí dluhu / přistoupení k závazku / převzetí plnění
  • nový občanský zákoník a jeho odlišnosti od stávajícího režimu - u každého probíraného tématu bude představeno vždy i odpovídající ustanovení nového občanského zákoníku
 • zánik obchodního závazku
  • splnění
  • započtení
  • nemožnost plnění
  • (částečné) vzdání se práv
  • odstoupení od smlouvy
  • nový občanský zákoník a jeho odlišnosti od stávajícího režimu - u každého probíraného tématu bude představeno vždy i odpovídající ustanovení nového občanského zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit