Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věci a věcná práva v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.10.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12272

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to oblast věcí a věcných práv: stavba bude součástí pozemků, budou existovat nehmotné věci, rozšíří se okruh věcí nemovitých (nemovitostí se stanou i některá práva), věc bude možné opustit (např. jen dlouhodobým nevykonáním vlastnického práva) a nabýt okupací, věc (včetně nemovité či nehmotné) bude možno nabýt od nevlastníka, zanikne zákonné předkupní právo spoluvlastníků atd. Úprava věcí a věcných práv je přitom základním stavebním kamenem celého soukromého práva a bezprostředně se dotýká prakticky každého jeho uživatele. Se změnami a novými instituty by se tedy měl podrobně seznámit každý praktický právník i třeba jen potenciální uživatel nové právní úpravy (vlastník, zástavní věřitel atd.). Seminář si klade za cíl představit základní rysy této nové úpravy a umožnit jeho účastníkům lépe se v ní zorientovat i po její účinnosti. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • třídění věcí, zvířata
  • nový koncept věci movité i nemovité
  • nový režim stavby; vystavění a přestavek
  • nová práva / povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv)
  • nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení
  • materiální publicita katastru nemovitostí, význam poznámky spornosti
  • opuštění věci a její okupace, nález
  • základní rysy právní úpravy věcných práv k věcem cizím (včetně práva zástavního)
  • systém přechodných ustanovení v oblasti věcných práv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit