Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Povinnosti, odpovědnost a ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.03.2013
9.00 - cca 16.30
    —
12265

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) mění právo společností k nepoznání. Snad největší revoluci přináší v úpravě povinností členů orgánů obchodních společností, společníků či akcionářů těchto společností i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Oproti stávajícímu stavu se zákon mění oběma směry. Někde povinností ubývá. Společnosti tak budou vystaveny vyššímu riziku defraudací, které prakticky nepůjde postihnout. Jinde jich naopak přibývá. Každý minulý, stávající i budoucí člen orgánu společnosti, ale i společník či akcionář, by si měl být vědom dosud neznámých rizik, které přináší nová úprava. Cílem semináře je podat přehled o těchto změnách a podrobně jimi provést všechny, kterých se bezprostředně dotkne. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením k novému zákonu.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře
 • nové pravidlo podnikatelského úsudku
 • širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení
 • možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené škody
 • nová úprava ručení člena orgánu za dluhy společnosti
 • faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence
 • ústup z omezení samokontraktace a vnitřního obchodování
 • koncept osoby vlivné, její povinnosti, odpovědnost a rizika
 • koncernové právo po zrušení smluvních koncernů
 • nové povinnosti společníků a akcionářů a možné důsledky jejich porušování
 • nová úprava ručení společníků za dluhy společnosti a možná rizika
 • nové pojetí diskvalifikace členů orgánů i osob vlivných
 • další relevantní otázky
 • přechodná ustanovení k novému zákonu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit