Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní právo po posledních novelizacích - nekončící legislativní smršť v obchodním právu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.05.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12152

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Také rok 2011 přinesl řadu významných novelizací obchodního práva a i rok 2012 brzy doplní další. Nejrozsáhlejší jsou novela obchodního zákoníku reagující na potřeby praxe a obtíže při aplikaci předchozích novel (zákon č. 351/2011 Sb.), jakož i změny v obchodním zákoníku, které navazují na velkou novelu zákona o přeměnách (zákon č. 355/2011 Sb.). Bez významu nejsou ani novelizace, které nabyly účinnosti hned zkraje roku 2011 (zákony č. 409/2010 Sb. a č. 427/2010 Sb.). Obchodních společností se významně dotýká též účinnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (č. 418/2011 Sb.) a na něj navazující novelizace obchodního zákoníku (č. 420/2011 Sb.). Za pozornost stojí i některé dílčí novinky a změny v souvisejících právních předpisech, jakož i v právu unijním. Z připravovaných novel lze zmínit aktuálně projednávanou novou úpravu postižení obchodních podílů v exekuci (sněmovní tisk č. 537). Zásadní změnu v právu společností potom bude znamenat přijetí zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob. Připravena je též další novelizace úpravy prodlení s placením v obchodním zákoníku, jakož i sazby úroku z prodlení v navazujícím vládním nařízení. Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, mnohá interpretační a aplikační úskalí, ale i první praktické zkušenosti s jejich působením.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či projednávané novelizace:

 • velká novela obchodního zákoníku (zákon č. 351/2011 Sb.)
  • změny v oblasti rejstříkového řízení
  • změny v úpravě nabývání vlastních akcií a finanční asistence
  • revoluční novinky v ustanovení § 196a ObchZ
  • změny v oblasti řízení a správy společnosti
  • nová úprava tzv. souběhu funkcí
  • smluvní limitace náhrady škody
  • další změny
 • změny v obchodním zákoníku vyvolané novelou zákona o přeměnách (zákon č. 355/2011 Sb.)
  • rozhodnutí jediného společníka / akcionáře coby právní úkon
  • revoluce v okamžiku nabytí akcionářských práv při zvyšování základního kapitálu
  • založení akciové společnosti jedinou fyzickou osobou
  • další změny
 • dopady zákona o trestní odpovědnosti právnických osob do praxe a podnikání obchodních společností
 • dopady (návrhu) zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob
  • povinná imobilizace / dematerializace listinných akcií na majitele
  • průběh / úskalí přeměny
  • dopady do práv a povinností akcionářů
  • důsledky nedodržení uložených povinností
 • revoluce ve způsobu vedení exekuce na obchodní podíl
 • právní úprava prodlení s placením a úroku z prodlení znovu jinak
 • zbylé novelizace (včetně novinek v oblasti unijního práva)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit