Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní právo po posledních novelizacích - nekončící legislativní smršť v obchodním právu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.02.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12098

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Také rok 2011 přinesl a první měsíce roku 2012 ještě doplní řadu významných novelizací obchodního práva. Nejrozsáhlejší jsou novela obchodního zákoníku reagující na potřeby praxe a obtíže při aplikaci předchozích novel (sněmovní tisk č. 310), jakož i změny v obchodním zákoníku, které navazují na velkou novelu zákona o přeměnách (sněmovní tisk č. 365). Zásadní změnu v právu společností bude znamenat přijetí zákona o transparenci akciových společností. Obchodních společností se ale významně dotýká též účinnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Za pozornost stojí i některé dílčí novinky a změny v souvisejících právních předpisech, jakož i v právu unijním. Cílem semináře je podat přehled o těchto novelizacích a zmapovat jejich hlavní přínos, mnohá interpretační a aplikační úskalí, ale i první praktické zkušenosti s jejich působením.

Seminář se zaměří zejména na následující přijaté či projednávané novelizace:

 • velká novela obchodního zákoníku (sněmovní tisk č. 310)
  • změny v oblasti rejstříkového řízení
  • změny v úpravě nabývání vlastních akcií a finanční asistence
  • revoluční novinky v ustanovení § 196a ObchZ
  • změny v oblasti řízení a správy společnosti
  • nová úprava tzv. souběhu funkcí
  • smluvní limitace náhrady škody
  • další změny
 • změny v obchodním zákoníku vyvolané novelou zákona o přeměnách
  • rozhodnutí jediného společníka / akcionáře coby právní úkon
  • revoluce v okamžiku nabytí akcionářských práv při zvyšování základního kapitálu
  • další změny
 • dopady zákona o trestní odpovědnosti právnických osob do praxe a podnikání obchodních společností
 • dopady (návrhu) zákona o transparenci akciových společností
  • povinná imobilizace / dematerializace listinných akcií na majitele
  • průběh / úskalí přeměny
  • dopady do práv a povinností akcionářů
  • důsledky nedodržení uložených povinností
 • zbylé novelizace (včetně novinek v oblasti unijního práva)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit