Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.04.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12091

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Rekodifikace soukromého práva opouští dosavadní dvojkolejnost úpravy závazkového práva pro obchodní a občanské závazkové vztahy. Zároveň dochází k úplnému přepracování celé úpravy, včetně zásadních změn koncepce základních pojmů neplatnosti (zdánlivosti) či odpovědnosti a zavedení dosud u nás neznámých institutů závazkového práva. Seminář si klade za cíl představit praktickým právníkům základní rysy této nové úpravy a umožnit jim lépe se zorientovat v oblasti smluv a odpovědnosti za škodu i po její účinnosti.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • vývoj návrhu nového občanského zákoníku
 • filozofie, interpretace nové úpravy
  • hlavní zásady
  • kogentnost vs. dispozitivnost
  • nová terminologie v oblasti závazkového práva
 • struktura závazkového práva, typy závazkových vztahů
  • obecná úprava
  • spotřebitelský vztah
  • vztah se slabší stranou
  • vztah mezi rovnocennými podnikateli
 • právní jednání a jeho vady
  • jednání (zastoupení) právnické osoby / podnikatele
  • forma právního jednání
  • zdánlivost, absolutní a relativní neplatnost
  • možnost dodatečně zhojit vady jednání (se zpětným účinkem)
  • výklad právních jednání
 • nová úprava běhu času
  • lhůta vs. doba
  • promlčení a prekluze
 • nová úprava vzniku smluv
  • kontraktační proces (odklon od zásady plného konsensu)
  • adhesní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • vybrané nové instituty obecného práva závazkového
  • smlouva o plnění třetí osoby
  • postoupení smlouvy
  • převzetí majetku
  • neúměrné zkrácení
  • podstatná změna okolností
  • nástroje utvrzení závazku
 • vybrané změny ve stávajících institutech obecného práva závazkového
  • započtení
  • odstoupení od smlouvy
  • postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek
  • ručení, subrogační regres
 • odpovědnost za škodu
  • opuštění jednotného civilního deliktu
  • koncept smluvní a mimosmluvní odpovědnosti
  • nová úprava nekalé soutěže
 • revoluce v úpravě bezdůvodného obohacení
 • další změny a novinky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit