Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Valná hromada s.r.o. a a.s.

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.02.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12090

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

K málokteré oblasti právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se váže tolik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako k ustanovením obchodního zákoníku o valné hromadě. Dokládají, s kolika problémy se praxe na tomto úseku obchodního práva dodnes potýká. Cílem semináře je nastínit řešení řady praktických problémů a nejasností týkajících se valné hromady, zmapovat dostupnou soudní judikaturu (zvláště z poslední doby) a její dopady do praxe a v čase vrcholících příprav na nadcházející „sezónu valných hromad“ poukázat na možná rizika a úskalí, jichž by se společnosti i jejich právní poradci měli bezpodmínečně vyvarovat.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • svolání valné hromady
  • okruh osob oprávněných svolat / domáhat se svolání
  • právní povaha a náležitosti pozvánky / oznámení
  • způsob svolání a lhůty pro něj
  • obvyklé vady svolání a jejich právní důsledky
 • organizace valné hromady
  • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
  • orgány valné hromady a jejich působnost (zvláště předsedy)
  • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
  • „procesní“ rozhodnutí valné hromady
  • technické zajištění hlasování
 • práva akcionáře / společníka na valné hromadě
  • plná moc k účasti na valné hromadě, její náležitosti a právní povaha
  • práva na valné hromadě (dávat návrhy, protinávrhy, diskutovat, požadovat a dostat vysvětlení aj.)
  • obvyklá porušení ze strany společnosti či dalších osob a jejich důsledky
  • protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz jeho výkonu
 • usnesení valné hromady
  • právní povaha, náležitosti
  • neplatnost / nicotnost / neúčinnost a procesní prostředky obrany
 • zápis z jednání valné hromady
  • náležitosti, dostupnost
  • vady a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři / společníkovi, zejména je-li jím jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit