Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní úkon - pojem, předpoklady existence, platnosti, účinnosti s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.05.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12089

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Obchodní praxe i početná judikatura dokládají, že řada smluv i jednostranných úkonů vázne či dokonce troskotá na podcenění těch nejzákladnějších a nejobecnějších otázek týkajících se právního úkonu a jeho vlastností. Cílem semináře je proto co nejpodrobněji se zaměřit právě na ně, zvláště mají-li dopady do právní praxe v podnikání, tedy zejména týkají-li se obchodních závazkových vztahů. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, která se váže ke každé z probíraných otázek, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro praxi. Výklad přiměřeně zohlední i stav právní úpravy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, aby se posluchači mohli včas připravit na hlavní změny, které si jeho účinnost vyžádá.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • nicotnost vs. absolutní, relativní, částečná neplatnost právního úkonu
 • účinnost (zpětná, odložená, podmínky, doručení)
 • podmínka vs. časové určení a právní důsledky jejich vad
 • sjednané domněnky či fikce
 • forma (písemná, ústní, kombinovaná, „elektronická“)
 • podstatné náležitosti vs. nepojmenované úkony
 • určitost a srozumitelnost (úkon učiněný v cizím jazyce / v různých jazycích)
 • výklad právního úkonu
 • vážnost (simulace / disimulace, vnitřní výhrada, nejasný účel)
 • svoboda projevu vůle (bezprávná výhružka)
 • předpoklady a důsledky „omluvitelného“ omylu
 • neplatnost pro rozpor se zákonem
 • dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku
 • (ne)existence kauzy, předmětu
 • právní jednání v novém občanském zákoníku a odlišnosti od stávajícího režimu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit