Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Povinnosti, odpovědnost a ručení za závazky společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci práva společností

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.04.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12088

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích od 1. ledna 2014 nahradí dnešní obchodní zákoník. Právo společností změní k nepoznání. Snad největší revoluci přináší v úpravě povinností členů orgánů obchodních společností, společníků či akcionářů těchto společností i dalších osob, v úpravě jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností, i v ručení zmíněných osob za závazky společnosti. Oproti stávajícímu stavu se zákon mění oběma směry. Někde povinností a odpovědnosti značně ubývá. Společnosti tak budou vystaveny mnohem vyššímu riziku defraudací, které prakticky nepůjde postihnout. Jinde povinností i hrozící odpovědnosti naopak přibývá, takže s rizikem bude muset počítat byť jen minoritní společník. Každý minulý, stávající i budoucí člen orgánu společnosti, ale i společník či akcionář, by si tak měl být vědom dosud neznámých rizik, která přináší nová úprava. Cílem semináře je podat přehled o těchto změnách a podrobně jimi provést všechny, kterých se bezprostředně dotkne.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře
 • nové pravidlo podnikatelského úsudku
 • širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení
 • možnost modifikace rozsahu a způsobu náhrady způsobené škody
 • nová úprava ručení člena orgánu za závazky společnosti
 • faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence
 • ústup z omezení samokontraktace a vnitřního obchodování
 • koncept osoby vlivné, její povinnosti, odpovědnost a rizika
 • koncernové právo po zrušení smluvních koncernů
 • nové povinnosti společníků a akcionářů a možné důsledky jejich porušování
 • nová úprava ručení společníků za závazky společnosti a možná rizika
 • nové pojetí diskvalifikace členů orgánů i osob vlivných
 • další relevantní otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit