Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Postoupení pohledávky (smlouvy), započtení podrobně a přehledně z judikatury i praxe s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.01.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12087

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Cílem semináře je velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem rozebrat aktuální praktické problémy spojené se snad nejčastějšími způsoby změny a zániku obchodních závazků – s postoupením pohledávky a započtením, se kterými se podnikatelé pravidelně potýkají a ke kterým se váže řada judikátů Nejvyššího soudu ČR, jejichž neznalost může smluvním stranám způsobit vážné problémy. Důraz bude kladen na podrobné a přehledné zmapování veškeré dostupné judikatury, na její právní analýzu a na objasnění všech souvislostí, pokud jde o její dopady do smluvní praxe. U každého probíraného tématu seminář zohlední také stav právní úpravy po rekodifikaci (tj. po účinnosti nového občanského zákoníku) a seznámí posluchače se základními změnami oproti dnešnímu právu, aby se mohli včas připravit na revoluční změny, které nastanou od 1. ledna 2014.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy otázek:

postoupení pohledávky

 • co způsobilým předmětem postoupení
  • pojem „pohledávka“
  • postoupení smlouvy?
  • z postoupení vyloučené pohledávky
  • postoupení neexistující / postupiteli nesvědčící pohledávky
  • dispozice „věřitele“, který pohledávku teprve nabude?
 • specifické modality postoupení
 • ke smlouvě o postoupení pohledávky
  • forma (změny) smlouvy o postoupení pohledávky
  • určitost smlouvy vzhledem k vymezení postupované pohledávky
  • (ne)určité vymezení postupovaných pohledávek při globální cessi (faktoring)
  • neplatnost smlouvy pro absenci / nemravnost údaje o úplatě?
  • postoupení pohledávky a zákonem uložená povinnost mlčenlivosti věřitele
  • další zákonné překážky platnosti smlouvy o postoupení pohledávky
 • právní účinky smlouvy o postoupení pohledávky
  • co (ne)přechází spolu s postupovanou pohledávkou
  • oznámení postupitelem / prokázání postupníkem
  • hmotněprávní / procesní účinky notifikace neplatně či neúčinně postoupené pohledávky
 • důsledky zrušení smlouvy o postoupení pohledávky
 • další praktické otázky
 • stav po rekodifikaci (včetně postoupení smlouvy) započtení
 • kdy / které pohledávky započitatelné
  • předpoklad vzájemnosti, stejnodruhovosti
  • započtení budoucích pohledávek?
  • započtení promlčené pohledávky
  • započtení proti pohledávce nesplatné
  • další omezení
 • zápočtový úkon
  • forma
  • určitost
  • účinnost
  • k jakému okamžiku započtené pohledávky zanikají
 • započtení ve vazbě na postoupení
 • stav po rekodifikaci

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit