Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opatření obecné povahy

Procesní a správní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.03.2012
9.00 - cca 14.30
    —
12072

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Odborný program

Obsahem přednášky je podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opatření obecné povahy počínaje projednáváním jeho návrhu a konče přezkumem jeho zákonnosti, a to i s přihlédnutím k dosavadní soudní judikatuře a v rámci tématu přednášky i s přihlédnutím k úpravám opatření obecné povahy v některých zvláštních zákonech, zejména stavebním zákoně.

Přednáška je určena pro úředníky správních orgánů, které mají pravomoc vydávat opatření obecné povahy v jednotlivých oblastech veřejné správy, jakož i správních orgánů, které mají jako nadřízené orgány pravomoc přezkoumávat zákonnost opatření obecné povahy v přezkumném řízení. Výklad je orientován obecně na základě obecných ustanovení správního řádu, příklady ze zvláštních zákonů slouží jen k dokreslení obecných institutů.

Program semináře:

 • Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu
 • Kdy vydávat opatření obecné povahy – formální nebo materiální pojetí?
 • Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  • s dotčenými orgány
  • s dotčenou veřejností
 • Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy
 • Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání
 • Postup správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy
 • Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy
 • Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy nadřízeným orgánem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit